Ons Team

Ons team bestaat uit  5 vaste dierenartsen en 4 dierenartsassistentes. 

Voor de kleine huisdieren kan u beroep doen op een team van 5 dierenartsen. Joris, Kati en Vanessa studeerden af in Gent in 2002. Na enkele omzwervingen vonden zij mekaar terug in de dierenkliniek. In 2017 vervoegde Vicky en in 2018 vervoegde Jolien ons team. Alle 5 de dierenartsen verzorgen de eerstelijnsconsultaties en daarnaast heeft elk zijn eigen takenpakket binnen de praktijk.

Joris De Swert


Joris De Swert begon bijna direct na zijn afstuderen in de dierenkliniek. Zijn grootste interesses lagen al van in het begin in de chirurgie. Hij volgde reeds meerdere bijscholingen op het vlak van algemene, thoracale en abdominale chirurgie. Ook oog-­, neus-­ en keelchirurgie worden door hem uitgevoerd (onder andere BOS operaties (kortsnuitproblematiek). Hij staat tevens in voor de beenderchirurgie waarvoor hij bijscholingen in Amerika en Engeland volgde.

Hij is lid van de cut­vets (werkgroep chirurgie), lid van de werkgroep weke delen, lid van de eye­vets (werkgroep oogheelkunde) en lid van VES (wereld veterinaire endoscopievereniging) en medeoprichter van endo­vets (dierenartsen met bijzonder interesse voor laparoscopische technieken).

Hij is bijgeschoold in laparoscopie (basis en advanced cursus te Merelbeke en Dusseldorf), gastroscopie, rhinoscopie, otoscopie en vagino­cystoscopie (getuigschrift basis en geavanceerde endoscopische technieken te Giessen van de Europese school van postgraduaatstudies voor dierenartsen) en deze ingrepen worden dan ook door hem op onze praktijk uitgevoerd. Hij behaalde zijn certificaat om TTA rapidoperaties (kruisbandoperatie) uit te voeren. Joris is afwezig op woensdagen.

Kati Van den Bosch


Kati Van den Bosch vervoegde 1 jaar later het team na eerst een jaar verder gestudeerd te hebben in Brazilië op vlak van anesthesie, intensive care en bijzondere diersoorten (reptielen, hagedissen...). Daarnaast heeft zij zich ook bijgeschoold in acupunctuur en kruidengeneeskunde, met stages, cursussen en congressen zowel in België als in het buitenland. 

Kati is lid van IVAS (international veterinary acupuncture society) en verzorgt in dit kader lessen voor collega’s in binnen- ­en buitenland. Begeleiding van sporthonden en palliatieve zorgen zijn 2 van haar bijzondere interesses. Zij neemt een groot deel van de boekhoudkundige taken voor haar rekening. Kati is afwezig op dinsdagen.

Vanessa Deboutte


Vanessa Deboutte vervoegde ons team in 2005. Hiervoor had zij al met succes een praktijk gerund in Frankrijk. Vanessa haar grootste interesse ligt in de dermatologie waarvoor ze reeds meerdere bijscholingen en congressen in binnen­- en buitenland volgde.

Zij is lid van de Europese dermatologievereniging waarvan  ze jaarlijks een congres  bijwoont en ze heeft een driejarige dermatologiecursus van de Europese school van postgraduaatstudies voor dierenartsen (esavs dermatology) vervolledigd. Zij legt zich ook toe op cytologie (microscopische interpretatie van weefselstalen). Vanessa is tevens verantwoordelijk voor de abdominale echografieën, de algemene chirurgie en tandheelkunde. 4 keer per jaar komt zij samen met collega-dierenartsen in de Cat­vets (een groep dierenartsen sterk geïnteresseerd in de kattendiergeneeskunde). Vanessa is afwezig op donderdagen.

Vicky Verreycken

Sinds oktober 2017 vervoegt Vicky het team van de Ark. Zij studeerde af in 2009 aan de Universiteit van Gent. Sindsdien deed zij verschillende vervangingen in andere praktijken en tot voor kort werkte zij in een groepspraktijk voor kleine huisdieren. Hierdoor heeft zij al een stevige basis wat betreft de algemene diergeneeskunde.

Haar interesses liggen voornamelijk in de weke delen chirurgie, waarvoor zij reeds verschillende bijscholingen van de Europese school volgde (Esavs Soft Tissue Surgery I, II en IV). Daarnaast houdt zij zich bezig met tandheelkunde, ook hiervoor volgde zij verschillende bijscholingen (Esavs Dentistry I, II, III en IV) en is zij lid van het EVDS (European veterinary dental society). Vicky gaat zich ook meer verdiepen in de interne geneeskunde en de laparoscopie.

Jolien Horemans


Assistenten

Hilde van Reet, Isabelle Leemans, Stefanie Stroeken en Ulrike Keldermans zijn onze vaste dierenartsassistentes. Samen verzorgen zij de gehospitaliseerde patiënten, assisteren zij bij de operaties en de consultaties en nemen ook een groot deel van het balie ­en het administratief werk voor hun rekening.

Veronique Liekens

Veronique studeerde in 2006 af aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent, optie kleine huisdieren. Na werkzaam geweest te zijn aan de universiteit van Antwerpen en verscheidene dierenartsenpraktijken, begon ze in 2008 haar eigen praktijk. Haar interesse ging toen reeds uit naar de cardiologie.

Naast verschillende binnenlandse en buitenlandse opleidingen, waaronder ESAVS-cursussen en ECVIM-ca congressen, heeft ze haar praktische kennis bij ECVIM-ca Diplomate Cardiologie A.Vollmar in Bonn, Duitsland opgedaan. 

Sinds februari 2016 werkt Veronique Liekens eveneens op de afdeling cardiologie kleine huisdieren aan de Universiteit Gent, waar ze instaat voor de consultaties cardiologie en de begeleiding en opleiding van de laatstejaars studenten diergeneeskunde. Ze is tevens lid van European Veterinary Cardiology (ESVC) en van de Belgische werkgroep cardiologie. Ze hecht veel belang aan de kruisbestuiving tussen het werk in de praktijk en dat aan de universiteit.

Hilke Braeckmans


Hilke studeerde af in 2016, niet als dierenarts, alswel als humaan kinesist aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze is gestart als kinesist in een dienstverzorgingscentrum voor kinderen met een mentale en fysieke beperking. Tijdens de studies Humane Kinestitherapie was er al de interesse om kinesitherapie bij honden te doen. Hilke is sinds haar 11de actief in de flyballwereld. Na haar studies is ze zich dan ook meer en meer beginnen specialiseren in fysio voor honden. Hiervoor heeft ze een Amerikaanse opleiding gevolgd bij CRI (Canine Rehabilitation Institute), om zo gediplomeerd hondenfysiotherapeut te worden. In 2016 volgde ze de opleiding 'Canine Sports Medicine', in 2017 'Introduction to Canine rehabilitation therapist'.


Onze gezamenlijke visie is ervoor te zorgen dat de klanten en hun dieren zich op hun gemak voelen in onze praktijk. Wij willen in een vriendelijke, aangename, huiselijke maar ook professionele sfeer ons beroep uitoefenen. Het is niet omdat wij een groepspraktijk zijn dat u een nummer wordt. Vele van onze klanten en patiënten dragen wij in ons hart. Wat wij goed genoeg beseffen is dat er niet tussen iedereen en met elke dierenarts dezelfde “klik” is, daarom bent u ook vrij te vragen naar de dierenarts van uw keuze. Wij zullen in de mate van het mogelijke aan deze vraag voldoen. 

De meerwaarde van een samenwerking tussen meerdere dierenartsen met elk hun eigen interesses en vakkenis is dat wij op deze manier uw huisdier met verschillende problemen op 1 zelfde plaats zeer goed kunnen voorthelpen. Bovendien rekenen wij sterk als team op mekaar om in onderling overleg zo snel mogelijk een diagnose en bijhorend behandelingsplan op te stellen.