Palliatieve zorg en euthanasie

Wanneer we een diagnose van een terminale aandoening stellen, wil dit niet automatisch zeggen dat je troetel  moet worden ingeslapen. Vaak kunnen we door aangepaste pijnbestrijding, infuustherapie, aangepaste voeding, of een evt operatieve ingreep etc... een tijdelijke verbetering van de situatie van uw troetel bekomen. Dit hele proces noemen we palliatieve zorg. Tijdens deze fase kijken we er nauwlettend op toe dat jullie viervoeter een maximum aan comfort en levensplezier en kwaliteit heeft.

Wanneer uw dier echter  bepaalde signalen geeft van lichamelijk ongemak of geestelijk lijden moeten we in samenspraak met u, als baasje, beslissen tot het laten inslapen van je troetel.

Veel mensen hopen dat hun huisdier wanneer het oud of erg ziek is, op een dag gewoon niet meer wakker zal worden. Helaas toont  de realiteit ons dat dit vaak ijdele hoop is.  Wachten tot een huisdier vanzelf sterft na een  ziekte of door  ouderdom, brengt vaak  een onnodige lijdensweg met zich mee. Gelukkig kunnen wij als dierenarts, veel gemakkelijker dan in de humane geneeskunde  ingrijpen, in samenspraak met u als eigenaar,  wanneer uw dier te veel lijdt.

Dit wil niet zeggen dat dit een beslissing is die wij zomaar  nemen. Indien uw dier reeds lange tijd palliatieve zorg krijgt en wij uw dier door en door kennen, is de beslissing vaak al langer gemaakt en is het  slechts een kwestie van het juiste moment te bepalen. Bij een dier of een eigenaar  echter die wij niet kennen,  zullen wij eerst via een grondig vraaggesprek en uitgebreid onderzoek bepalen of dit de juiste oplossing is. Zo zullen wij bijv. nooit zomaar een dier euthanaseren wegens agressie,  zonder de situatie eerst grondig geëvalueerd te hebben en eventueel andere oplossingen aanbieden ( herplaatsing,gedragstherapie..)

Wanneer de beslissing dan toch genomen is,  proberen wij dit zowel voor u als voor uw dier in alle rust en professionaliteit te laten verlopen. Wij houden hierbij zoveel mogelijk  rekening met uw wensen.

Uw dier kan hier op de praktijk of indien u dit liever hebt, bij u thuis ingeslapen worden ( vermits dit  toch vaak een beslissing van het laatste moment  is, en onze agenda’s meer dan waarschijnlijk reeds vol staan, proberen wij dit toch in de mate van het mogelijke altijd volgens uw wensen te volbrengen.)

Indien u kiest voor een euthanasie op de praktijk raden wij u  aan om hiervoor een afspraak te maken en niet tijdens de vrije raadpleging  te komen. Zo hoeven  u en uw troetel niet lang te wachten en hoeft u geen lastige vragen te beantwoorden in de wachtzaal. Wij voorzien voor u een ruimte om in alle rust en sereniteit afscheid te nemen.

Voor de eigenlijke euthanasie kan u al of niet  beslissen deze bij te wonen. De dierenarts zal meestal beginnen met het plaatsen van een catheter als de bloedsomloop van uw dier dit nog toelaat. Via deze catheter kunnen een overdosis  verdovende middelen toegediend worden die uiteindelijk het overlijden van uw dier bewerkstelligen. Dit gebeurt soms met 1 soms met 2 verschillende spuitjes.

Van sommige producten kan uw dier even braakneigingen vertonen. Deze zijn van korte duur en verder niet hinderlijk. Op het moment dat het hartje stil staat kan uw dier eventueel  enkele ongecontroleerde ademteugen vertonen. Dit  is volledig onbewust gezien uw dier op dat moment eigenlijk reeds overleden is maar  dit kan, confronterend   zijn voor u als baasje. Na de euthansie vertoont het  lichaam dikwijls kleine spierrillingen. Deze gaan soms nog enkele minuten door tot het laatste restje energie in de spieren is opgebruikt.

Vaak willen mensen nog een plukje haar, een stukje nagel of gewoon de nodige tijd samen na de euthanasie. Dit is allemaal mogelijk.

Hierna volgt de beslissing wat er moet gebeuren met het lichaam. U kan uw dier meenemen naar huis om het  zelf te begraven (afhankelijk van de gemeente waarin u woont), of zelf naar een crematorium brengen.

U kan uw troetel ook in alle sereniteit bij ons achterlaten op de praktijk. Wij bieden u dan de keuze of u uw dier anomiem of individueel laat cremeren. Bij een individuele crematie kan u de asse in een urne of een ander aandenken meekrijgen bijv. in  een hangertje, een fotokader...Wij werken hiervoor samen met een crematorium waarbij wij er op vertrouwen dat zij zeer respectvol met uw dier zullen  omgaan.