Endoscopische technieken

Endoscopie

In onze praktijk kunnen wij naast laparoscopische ingrepen nog een heel gamma endoscopische technieken aanbieden.
Endoscopie is een techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van een starre of een flexibele scoop (kijkbuis), een camera en een beeldversterker.
Het grote voordeel hiervan is dat wij met de camera op zeer nauwe, diep gelegen plaatsen kunnen komen en dit met een sterk vergroot en haarzuiver beeld.
Zo kunnen wij een onderzoek uitvoeren van de neus (rhinoscopie), oren (otoscopie), keel (laryngoscopie), luchtpijp + verdere luchtwegen (bronchoscopie),maag en dunne darm (gastroduodenoscopie), dikke darm (colonoscopie), blaas (cystoscopie) en vagina (vaginoscopie).
Dit onderzoek kan dienen voor diagnostische doeleinden, om tegelijkertijd biopten te nemen van interessante plaatsen, vreemde voorwerpen op te sporen of eventuele tumoren of vernauwingen te behandelen.

Wij zijn een van de eerste praktijken in Belgie die beschikken over een diodelaser en een holmium yag laser. Met de diodelaser kunnen we tumoren of stricturen vaporiseren en met de holmium yag kunnen we op een minimaal invasieve wijze blaasstenen verbrijzelen.

Rhinoscopie

Een rhinoscopisch onderzoek kan aangewezen zijn bij overdreven neusvloei, een slechte ademgeur, bemoeilijkt ademen, verdikkingen t.h.v de neusrug, overdreven niezen…
Het onderzoek gebeurt in principe met een rigide scoop, al dan niet onder constante bevloeiing met water.

Zicht op de binnenkant van de neus met licht geïrriteerd slijmvlies.
 
poliep
tumor
Deze hond begon plots overdreven te niezen na een wandeling. In de neusgang werd een stukje gras gevonden en verwijderd.

Laryngo- en bronchoscopie

bronchoscopie 

Een onderzoek van de keel kan aangeraden zijn bij slikproblemen, een vermoeden van een vreemd voorwerp, hoesten, veranderd stemgeluid, kortsnuitproblematiek..

Indicaties voor bronchoscopie kunnen zijn: inschatten van de graad van een luchtpijpafplatting, inademen van een vreemd voorwerp, een chronisch productieve hoest waar antibiotica geen effect op hebben, bioptname van een massa...

Zicht op de keel
luchtpijp
splitsing in hoofdbronchen

Tegelijkertijd met het onderzoek kunnen we een BAL of broncheoalveoliare lavage uitvoeren. Hierbij gaan we door het werkkanaal van een flexibele endoscoop een hoeveelheid steriel vocht in de luchtwegen spuiten en dit daarna terug opzuigen. Dit vocht kunnen we gebruiken om een bacteriële cultuur op te stellen ( nagaan welke kiem actief is en welk antibioticum we hiervoor kunnen gebruiken) of cytologisch onderzoek uit te voeren ( kijken welke cellen in het vocht aanwezig zijn). Een eventueel ingeademd vreemd voorwerp kunnen we op deze manier ook verwijderen.

Otoscopie

Dit wordt uitgevoerd bij dieren met een chronische oorontsteking, bij dieren met een vermoedelijke aanwezigheid van een vreemd voorwerp ( honden die typisch heel hard met de kop schudden na een wandeling), dieren met een scheve kopstand... Tijdens een otoscopie worden de gehoorgang en het trommelvlies beoordeeld. Tegelijk kunnen swabs genomen worden voor bacteriologisch onderzoek.

grote prop etter en oorsmeer voor het trommelvlies


Bij een chronische oorontsteking kunnen we de gehoorgang otoscopisch begeleid spoelen en zo al het vuil verwijderen opdat de behandeling achteraf met oorproducten meer kans op slagen heeft. Hiervoor beschikken wij over een irrigatie-suctie apparaat dat water onder gecontroleerde druk in de gehoorgang kan spuiten.

geperforeerd trommelvlies bij een rat

Eventuele poliepen of tumoren kunnen otoscopisch verwijderd worden.

tumor in de gehoorgang

Bij verdenking van een middenoorontsteking kunnen we het trommelvlies tijdelijk perforeren, een staal nemen van het vocht dat zich achter het trommelvlies bevindt en eventuele etter wegspoelen.

Gastroduodenoscopie-colonoscopie

Een gastroscopie wordt aangeraden bij honden die chronisch braken of diarree hebben, plotseling bloed braken, bij verdenking van het opeten van een vreemd voorwerp,... Met de gastroscoop kunnen we eventuele vreemde voorwerpen verwijderen uit de slokdarm en de maag, een macroscopisch onderzoek van maag en darm uitvoeren, biopten van maag en eerste deel dunne darm nemen, plaatsen van een maagvoedingssonde….

Een colonoscopie is interessant bij chronische dikkedarmdiarree ( veel slijm, niet kunnen ophouden, ..), pijn bij het ontlasten, vers bloed in de ontlasting, opsporen en verwijderen van poliepen...
Een gastroscopie- colonoscopie wordt uitgevoerd met een flexibele “gastroscoop”. De tip van de scoop kunnen we op en neer, links en rechts laten bewegen met 2 wieltjes.

Alle endoscopische procedures gebeuren onder volledige narcose en dus uitvasten van het dier is nodig. Bij gastroscopies en colonoscopies is het echter zeer belangrijk dat uw dier minstens 12 (gastro) tot 36 uur (colonoscopie) geen eten meer heeft genuttigd.

Cystoscopie-vaginoscopie

Bij een cystoscopie gaan wij bij teefjes en grote poezen via de plasbuis een rigide (staafvormige scoop ) inbrengen om zo de vagina en de plasbuis en de blaas te beoordelen. Bij mannelijke dieren is deze opening te klein (katers) of omgeven door een bot ( reuen) zodat een klassieke cystoscopie niet mogelijk is. Dit kunnen wij hierbij wel eventueel laparoscopisch geassisteerd uitvoeren.

zicht op een poliep in de blaas
bioptname poliep
zicht op ureteruitmonding

Indicaties zijn chronisch urineverlies, moeilijk plassen, bloedverlies tijdens het plassen, urine druppelen, opsporen van ectopische (=fout geplaatste) ureters, blaassteen verwijdering...