Get Adobe Flash player

Facebook

Toscanzahoeve

Voor gedragsproblemen en opvoeding werken wij samen met Toscanzahoeve.
Centrum voor gedrag en therapie voor dier en mens onder leiding van
Inge Pauwels. Wij zullen hier in de toekomst  enkele lessen ver-
zorgen.

 
http://www.toscanzahoeve.be/
Stel u vraag aan 
info@dierenkliniekdeark.be met vermelding toscanzahoeve
De antwoorden hierop worden later  geplubliceerd op onze website.

Natural Care Login

Katten

 

 
Kattenziekte (feliene panleukopenie)
Het parvovirus veroorzaakt bij de kat een ernstige maagdarmontsteking en kan ook het beendermerg en lymfeknopen aantasten. Typisch is een zeer vies ruikende ontlasting vaak met bloedbijmenging. Aangetaste katten vertonen eerst hoge koorts, enkele dagen later later vaak gevolgd door ondertemperatuur en zware deshydratatie De meest voorkomende symptomen zijn: koorts, braken, diarree, uitdroging en een sterk verminderde afweer tegenover andere ziektekiemen.
De vaccinatie gebeurt best een eerste maal op 6 weken bij dieren afkomstig van niet gevaccineerde moederdieren, of op plaatsen met een hoge infectiedruk (vb cattery met uitbraak van parvovirose). Anders is een vaccinatie op 9 en 12 weken voldoende, gevolgd door een jaarlijkse herinenting.
Kattenniesziekte (“kattengriep”)
Bij deze aandoening zijn er meerdere ziekteverwekkers betrokken zowel  virussen als bacteriën. De symptomen kunnen gaan van een eenvoudige verkoudheid tot in het ergste geval een zware longontsteking en zelfs sterfte (vooral jonge of verzwakte en oudere dieren). Typisch vertonen de katten lopende oogjes, niezen (al dan niet met vrijkomen van snot), zweren in de mondholte en op het tandvlees, een gevoelige keel… Dieren worden vaak drager van 1 van de verwekkers en vaak steekt deze ziekte terug de kop op bij verzwakking door andere ziektes. ( vergelijkbaar met koortsblazen bij de mens)
De vaccinatie gebeurt op 9 en 12 weken met een jaarlijkse herhaling. De vaccinatie beschermt niet 100% tegen de ziekte: zelfs een gevaccineerd dier kan dus nog ziek worden maar de symptomen zijn veel milder en van kortere duur.
Kattenleucose (kattenleukemie)
Voor dit virus  is er  intens contact nodig om het virus over te dragen (o.a. bijtwonden, speekseloverdracht, dekking). Katten die enkel binnenshuis leven hebben een zeer kleine kans op infectie en hoeven hiertegen niet gevaccineerd te worden. Na een infectie zijn katten vaak nog gedurende lange tijd gezond  alvorens ze symptomen gaan vertonen. Tijdens die periode vormen ze dus een groot gevaar voor andere soortgenoten!
De ziektesymptomen zijn variabel doordat het immuunsysteem van de kat ondermijnd wordt. Diarree, koorts, bloedarmoede, voortplantingsstoornissen, maar ook tumoren worden frequent gezien. Uiteindelijk zullen de dieren aan secundaire infecties sterven. Dit virus mag niet verward worden met kattenaids dat gelijkaardige symptomen veroorzaakt maar waartegen geen vaccin bestaat. Uw kat laten steriliseren zal het infectierisico fel verminderen. De katten worden seksueel inactief en zullen ook minder vechten waardoor het infectierisico fel vermindert.
Vaccinaties gebeuren op 9 en 12 weken en daarna elk jaar.
 
Rabiës (hondsdolheid)
 
Rabiës is de Latijnse naam voor hondsdolheid.  België is momenteel rabiësvrij verklaard, maar in een aantal Europese landen is het een groot probleem. Dieren en mensen gaan vrijwel zonder uitzondering dood binnen 7 dagen nadat ze ziek werden.
Hondsdolheid tast de hersenen aan. Katten en vossen met rabiës vertonen een ander gedrag dan ze voorheen hadden. Daarom moet in het begin elke hond , vos of kat die zich vreemd gedraagt of zomaar ergens dood wordt aangetroffen, van hondsdolheid worden verdacht (niet aanraken).
Als u vermoedt dat een dier rabiës heeft, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de politie. Na contact met een verdacht dier (likken, krabben, bijten) luidt het advies de wond zo snel mogelijk uit te wassen met veel water en zeep, de wond zo mogelijk met jodium te ontsmetten en direct contact op te nemen met een arts. Snelle behandeling kan levensreddend werken.
Een aantal landen (ook België) is vrij van rabiës en wil dit ook blijven. Als u met uw hond of kat wil reizen in het binnenland en hierbij de grens Samber-Maas overschrijdt ( Ardennen) of  indien u naar het buitenland wil is een vaccinatie verplicht. Voor België en de landen van de Europese Unie geldt een geldigheidsduur van 3 jaar na vaccinatie, die pas ingaat 1 maand na de initiële vaccinatiedatum ( wees er dus op tijd bij om uw dier te laten vaccineren wanneer u plannen in deze richting heeft) .Indien uw dier gevaccineerd wordt voor de leeftijd van 12 weken is de vaccinatie ook maar 3 maanden geldig.
 

2 Ontworming

 

Wormbesmetting veroorzaakt braken,diarree, vermageren...
Sommige wormen kunnen ook migreren in het lichaam en schade veroorzaken aan ogen, lever, longen,spieren..
Vooral jonge dieren kunnen erg ziek worden van wormen.
Wormen worden overgedragen door het eten van rauwe voeding, contact met stoelgang, vlooien ( lintwormen) en via de moedermelk.
Daarom wordt aangeraden  jonge kittens op een leeftijd van 2 weken een eerste maal te ontwormen samen met het moederdier. Tot een leeftijd van 12 weken elke 2 weken herhalen daarna 1x per maand tot een leeftijd van 6 maand.
 
Ontworm uw volwassen kat minstens 4 keer per jaar
Na ontworming kan uw dier terug besmet geraken. U ontwormt vandaag maar morgen kan uw dier terug besmet worden!!! Afhankelijk van de wormsoort duurt het enkele dagen tot weken vooraleer er eitjes worden uitgescheiden.
 
Eigenaars kunnen ook besmet worden door hun eigen dier!
Lintwormen: veroorzaken buikpijn, vermageren, allergieën allerlei, onaangename anale jeuk.
Spoelwormen: buikpijn, darmblokkage, larven kunnen migreren in het lichaam en ontstekingen veroorzaken in ogen, lever, longen of hersenen.
 
Haakwormen kunnen door de huid binnendringen en ontsteking veroorzaken.
OPGEPAST VOOR KLEINE KINDEREN!!!
Worminfecties zijn veel waarschijnlijker bij kleine kinderen gezien hun aard om alles in hun mond te steken Naast bovengenoemde neveneffecten wordt er vaak een versterking gezien van allergieën en astma alsook verminderde eetlust, koorts, longontsteking, slaap- en gedragsstoornissen.

 

Sluit een zandbak steeds af, was  de handen goed en verwijder stoelgang onmiddellijk uit de tuin.
 
 

3 Sterilisatie bij de poes

 
Hoewel vaak sterilisatie genoemd, wordt er tijdens de operatie eigenlijk een castratie uitgevoerd.
Het volledige voortplantingsstelsel van de poes wordt verwijderd, gaande van eierstokken, eileiders en baarmoeder tot de baarmoederhals. Dit is een operatie waarbij de buik wordt opengemaakt, en gebeurt dus onder absolute strikte aseptie. Operaties worden bij ons uitgevoerd in de voormiddag omdat wij het principe van de dagkliniek handhaven, dit wil zeggen dat wij proberen om de geopereerde patiënt nog dezelfde dag naar huis te laten gaan.
 
Voordelen
De poes wordt onvruchtbaar en is dus niet meer aantrekkelijk voor katers.
De poes wordt vaak rustiger en vertoont minder neiging om te gaan zwerven.
Er is dus ook een verminderd risico op ziekten als kattenaids en kattenleucose  , doordat er geen seksuele overdracht meer kan plaatsvinden en doordat het vechten beperkt wordt (speeksel-bloed).
Vermits er geen baarmoeder meer is kan er ook geen baarmoederontsteking optreden.
Het risico op ontstaan van  melkkliertumoren wordt sterk gereduceerd.
 
Nadelen
Het grootste nadeel dat kan optreden is een eventuele gewichtstoename door een veranderd metabolisme, uiteraard kan u hier zelf op inspelen door aangepaste voeding (met verlaagd vetgehalte) en aangepaste hoeveelheden te geven.
 
In onze kliniek steriliseren wij de poes op een leeftijd vanaf 6 maanden. Indien uw dier echter al vroeger krols( gekenmerkt door luid miauwen, staart omhoog plaatsen,..) komt te staan is het soms beter sneller te steriliseren om ongewenste dracht te voorkomen.
Tegenwoordig is er een trend, overgewaaid uit Amerika, om reeds te steriliseren op  zeer jonge leeftijd, nog voor de dieren het nest verlaten hebben om alzo de overpopulatie aan katten in de wereld tegen te gaan. Een studie die momenteel uitgevoerd wordt aan de faculteit kleine huisdieren te Gent behandelt deze materie. Wanneer blijkt dat de nadelen van vroegsterilisatie niet opwegen tegen de voordelen willen  wij dit ook toepassen. Tot dan raden wij echter de sterilisatie op latere leeftijd  aan.
 
De pil wordt bij ons niet meer gebruikt tenzij een eenmalige drachtbescherming bij een dier dat later nog moet dienen voor de fok . Op termijn is dit als drachtpreventie  een duurdere oplossing gezien u de medicatie dient aan te kopen waarbij u wekelijks of tweewekelijks een tablet aan uw poes dient te geven. Als uw dier braakt of diarree heeft op de dag van de toediening kan het toch nog drachtig worden. Als u dan de pil blijft geven en u weet niet dat uw poes drachtig is, is er een groot risico op overdracht ( dit wil zeggen dat de poes veel langer dan normaal zal dragen met eventueel afsterven van de kittens en een baarmoederontsteking als gevolg).  Daarnaast wordt het risico op het optreden van een baarmoederontsteking op latere leeftijd , melkkliertumoren en diabetes ook veel groter!
 

4 Castratie kater

 Dit is op zich een eenvoudige ingreep waarbij door middel van 2 kleine incisies  in het scrotum van uw kater beide testikels verwijderd worden. De bloedvaten en zaadleiders worden door middel van een ingenieuze knoop afgeklemd. De huidwonden worden niet gehecht en groeien spoedig toe.

 
Voordelen
Uw kater zal niet meer hinderlijk sproeien in huis.
De geur van de urine wordt minder penetrant.
Uw kater vertoont veel minder neiging om te gaan zwerven en zal ook minder vaak betrokken worden in gevechten ( vaak leidt dit tot huidabcessen, koorts…) . Er is dus ook een verminderd risico op ziekten als kattenaids en kattenleucose, doordat er geen seksuele overdracht meer kan plaatsvinden en doordat het vechten beperkt wordt (speeksel-bloed).
 
Nadelen
Het grootste nadeel dat kan optreden is een eventuele gewichtstoename door een veranderd metabolisme, uiteraard kan u hier zelf op inspelen door aangepaste voeding (met verlaagd vetgehalte) en aangepaste hoeveelheden te geven.
In onze kliniek steriliseren wij de kater op een leeftijd vanaf 6 maanden. Indien uw dier echter al vroeger begint te sproeien kunnen wij dit eerder toepassen.
Te vroeg gecastreerde katers hebben een vergroot risico, op latere leeftijd, voor penisverstopping door blaasgruis, doordat de penis door gebrek aan mannelijke hormonen minder goed ontwikkeld is.
Tegenwoordig is er een trend, overgewaaid uit Amerika, om reeds te castreren op jonge leeftijd, nog voor de dieren het nest verlaten hebben om alzo de overpopulatie aan katten in de wereld tegen te gaan. Een studie die momenteel uitgevoerd wordt aan de faculteit kleine huisdieren te Gent behandelt deze materie. Wanneer blijkt dat de nadelen van vroegcastratie niet opwegen tegen de voordelen willen  wij dit ook toepassen. Tot dan raden wij echter de laatcastratie aan.
 

 

5 Vlooien en tekenpreventie

 

Vlooien zijn kleine bloedzuigende parasieten die voor veel overlast zorgen bij onze huisdieren. Maar niet alleen honden en katten zijn gevoelig voor vlooien. Ook de mens, het konijn en het fret kunnen het slachtoffer worden van de vlo.
 
De cyclus van de vlo
Voordat een vrouwtjesvlo eitjes kan leggen moet zij eerst  bloed gezogen hebben. Vervolgens legt zij enige tientallen eitjes in de vacht. De eitjes vallen van de vacht en komen zo in uw huis terecht. Na enkele  dagen komen uit deze eitjes larven. Na enkele weken verpoppen de larven zich. Deze poppen zijn goed bestand in de omgeving en kunnen enkele jaren een risico vormen.
Deze wachten rustig af tot een gewild “slachtoffer” langskomt en onder invloed van de veroorzaakte trilling ontpoppen ze, om alzo het dier te besmetten
Eenmaal uw huisdier besmet vormen de volwassen vlooien, dus deze die u kan waarnemen op uw huisdier, nog het minste probleem. Het overgrote gedeelte bestaat uit eitjes,larven en poppen in uw woning.
Vlooien zelf zijn soms moeilijk waar te nemen in de dichte vacht van uw dier, de uitwerpselen verraden echter snel hun aanwezigheid. Zet uw dier op een wit A4 blad en borstel flink over de rug. Vlooienuitwerpselen zijn typische kommavormige zwarte sliertjes die, indien met water besprenkeld rood kleuren door aanwezigheid van onverteerd bloed.
Een adequate vlooienpreventie zal deze omgevingsbesmetting tegengaan. Voorkomen is in dit geval echt beter dan genezen. Eenmaal uw huisdier besmet, moeten er, naast een goede vlobestrijding op uw dier, afdoende maatregelen genomen worden om herbesmetting uit de omgeving tegen te gaan.
Eerst moet alles gestofzuigd worden. De trillingen die alzo ontstaan stimuleren het vrijkomen van poppen waardoor deze beter bestreden kunnen worden.
Alles wat in de wasmachine kan waar uw dier mee in contact kwam moet gewassen worden op een zo hoog mogelijke temp. , stenen vloeren goed reinigen, stoffen zetels en dergelijke inspuiten met een omgevingsspray met blijvend effect. Er bestaan zelfs “bommen”die een verneveling in uw huis bewerkstelligen met dit product.
 
Vlooien veroorzaken bij uw huisdier jeuk, voornamelijk rond de staartbasis. Daarnaast zijn sommige dieren ook allergisch aan vlooienbeten. Deze reageren hyperallergisch op een beet met eventuele erge huidontstekingen tot gevolg. Lintwormen kunnen ook overgedragen worden door vlooien, zowel op uw dier als op uzelf .
Bij jonge dieren kan een erge besmetting tot bloedarmoede en ernstige verzwakking leiden.
 
Teken
Een tekenbeet is op zich weinig pijnlijk, vaak merkt het dier niet dat een teek aanwezig is. Soms veroorzaakt de beet wel een plaatselijke zwelling die enkele weken kan aanhouden na afvallen van de teek zelf. Het grote gevaar schuilt echter in de overdracht van allerlei ziekten zoals onder andere de ziekte van Lyme, Babesiose (piroplasmose) en Erlichiose.
Gelukkig kan gesteld worden dat gedurende de eerste 36 uur na een tekenbeet de kans op besmetting met één van deze ziekten vrij gering is. Dagelijks het dier op teken controleren is dus absoluut noodzakelijk en eventuele teken zo snel mogelijk verwijderen met de blote hand of eventueel een tekentang. De teek vooraf niet verdoven met ether of alcohol daar deze dan vaak extra speeksel zal injecteren als reactie,  met verhoogd risico op 1 van bovengenoemde ziekten.
 

 

Als preventie tegen teken en vlooien raden wij pipetjes aan die u elke maand in de hals van uw dier aanbrengt. Afhankelijk van de noodzaak bestrijdt het merendeel van deze producten ook teken. Er bestaan ook vlooien-tekenbanden die 3 tot 6 maanden werkzaam zijn afhankelijk van het product.  Tegen vele warenhuisproducten is resistentie, daarom raden wij u aan deze producten bij uw dierenarts of apotheker aan te schaffen. Vanaf april tot eind oktober zou een product  tegen teken en vlooien moeten gebruikt worden. Tijdens de wintermaanden is een goede bestrijding tegen vlooien voldoende.

Laparoscopische sterilisatie

 In onze dierenkliniek is het mogelijk om uw dier  ook laparoscopisch te laten opereren

Laparoscopische sterilisatie / operaties

Het is steeds normaler om heel veel operaties te doen via laparoscopie (ook wel een kijkoperatie genoemd). Zowel bij onze honden (en katten), als bij de mens. Deze chirurgische methode heeft voor sommige ingrepen duidelijke voordelen ten opzichte van de niet laparoscopische ingrepen. ‘

Wat is laparoscopie?

Bij laparoscopie wordt er gebruik gemaakt van twee of drie kleine sneden in de buik waarin poorten geplaatst worden. Via een eerste poort kan een camera ingebracht worden. De buik wordt opgeblazen met CO2 gas via een insufflator , zodat er een goed overzicht in de buik ontstaat. Vervolgens wordt er met behulp van een tweede snede een zogenaamd werkkanaal gemaakt. Door dit “kanaal” worden de instrumenten ingebracht die nodig zijn om de ingreep uit te voeren. We kunnen via de camera exact zien wat we in de buik aan het doen zijn. Op deze manier kunnen we met hele kleine snedes op zeer moeilijk bereikbare plaatsen komen
.

De patiënt wordt volledig steriel ingepakt op het operatieveld na. Ook de chirurg wordt volledig steriel geprepareerd.
De anesthesie gebeurd met meerdere monitors en uiteraard met gasanesthesie.

Deze 2 toegangspoorten zijn bij deze reu geplaatst om op zoek te gaan naar een binnenbal

Zo zag deze deense Dog eruit na zijn laparoscopisch geassisteerde gastropexie ( 2 kleine wondjes met een minimum aan last)

Ingrepen die goed laparoscopisch gedaan kunnen worden zijn::

·                                

Blaassteen verwijderen

·                                

Biopsieen van lever, milt, pancreas, darmen en nieren

·                                

Gastropexie ivm preventie maagtorsie (Vast zetten van de maag bij grote rassen)

·                                

Cystoscopy (blaasonderzoek)

·                                

Ovariectomie(Verwijderen van ovaria) 

·                                

Verwijderen van een “binnenbal”(cryptorchidie)


 

Voordelen

  • De laparoscopische operatie blijkt minder pijn te voorzaken dan de normale open buikoperatie. Een onderzoek naar de pijn na een sterilisatie via de open buik methode en via laparoscopie heeft aangetoond dat de honden zo’n 65% minder pijn hebben.
  • De kleinere wondjes van de laparoscopische operatie helen sneller en met minder complicaties dan één grotere wonde
  • Door de kleinere wonden herstelt de hond in zijn geheel ook sneller.
  • Na een laparoscopische operatie is er minder kans op een infectie van de buik of de wonde dan na een normale operatie.
  • Via een groot onderzoek heeft men kunnen aantonen dat de nieren, de longen, de darmbewegingen en het immuunsysteem minder belast worden tijdens een laparoscopische operatie dan tijdens een open buik operatie. Het verband tussen het uitvoeren van deze type operatie en de weerslag op deze verschillende orgaanstelsels is echter nog niet duidelijk.
  • Doordat de camera in de buik alle handelingen op een sterk vergrotend TV scherm zichtbaar maakt kan je snel een groot en goed overzicht krijgen. Bij de open buik operatie werk je diep zonder een veralgemeend overzicht te hebben. Klassiek begint een laparoscopische operatie na het inbrengen van de camera met het standaard overlopen van alle belangrijke organen (lever milt blaas nieren darmen...) en worden deze dus ook goed geinspecteerd. Sommige dierenartsen die niet vertrouwd zijn met de techniek beweren dat wij bijv bij een sterilisatie de baarmoeder niet goed kunnen inspecteren doordat deze in de buik blijft liggen; wij kunnen u echter verzekeren dat wij dankzij de camera en de vergroting een veel beter beeld kunnen vormen van wat er zich in de buik van uw dier afspeelt dan via de klassieke methode.

We weten dat mensen die een buikoperatie hebben ondergaan op laparoscopische wijze aangeven dat ze wel pijn hebben na de operatie maar de pijn blijkt  minder belastend te zijn dan bij de klassieke chirurgie en verdwijnt sneller. Bij een laparoscopische operatie komen minder buikinfecties voor dan bij de traditionele open buik operatie. Men verklaart dit doordat er dankzij de overdruk in de buik geen bacteriën via de operatiekamerlucht in de wonde kunne treden zodat er post operatief veel minder problemen ontstaan.

 

Nadelen

Er zijn uiteraard ook nadelen aan deze ingreep. De belangrijkste is de kostprijs, deze is door het gebruik van zeer kostbare apparatuur hoger.Wij rekenen hiervoor een supplement van 100 euro aan. De beschikbaarheid is vaak ook wat minder frequent, waardoor u vaak slechts op bepaalde dagen terecht kan en er nog weleens een wachttijd kan zijn.De operatie wordt op onze praktijk uitgevoerd door Joris De Swert die hiervoor reeds meerdere cursussen heeft gevolgd.